Algemene Voorwaarden

Voorwaarden 13-02-2014
Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via www.vd-berg.nl worden verzorgd. Banketbakkerij & Partyservice van den Berg behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden indien de situatie zich voordoet te wijzigen of aan te vullen.

Algemeen

Door het gebruik van deze website of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Opdrachtgever deze voorwaarden.
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Indien de Opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn deze niet van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere bezoeker van onze website.

Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen en aanbiedingen van Banketbakkerij & Partyservice van den Berg zijn vrijblijvend en zijn bedoeld als prijsopgaaf en een uitnodiging tot het doen van een aankoop.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Banketbakkerij & Partyservice van den Berg heeft het recht om in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
Een overeenkomst is gesloten op het moment dat de Opdrachtgever bij Banketbakkerij & Partyservice een order plaats. Via onze web shop of telefonisch op nummer 0182-612044.
De prijzen op onze website en overige reclame-uitingen zijn uitgedrukt in euros en zijn inclusief Omzetbelasting, maar exclusief bezorgkosten.
Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld bij de aanbiedingen.
Bezorgkosten worden bij de bestelling apart vermeld
De Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Banketbakkerij & Partyservice van den Berg op haar website heeft medegedeeld.

Betaling

Bij betaling via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald. Direct bij aflevering, hetzij met contant geld of per pin. Of via de betaalmogelijkheden welke op de website worden aangegeven bij afrekenen.
Banketbakkerij & Partyservice van den Berg hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor Opdrachtgevers welke op rekening betalen. Afwijkende betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
Bij niet of te late betaling door Opdrachtgever komen alle (buiten) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Banketbakkerij & Partyservice van den Berg als gevolg van bovenstaande heeft moeten maken op rekening van de Opdrachtgever. Ook is Banketbakkerij & Partyservice van den Berg bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of verdere leveringen uit te stellen tot de Opdrachtgever diens betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Annulering

In geval van annulering van uw opdracht na schriftelijke opdrachtbevestiging zijn wij genoodzaakt de volgende kosten door te berekenen.
Food:
- 3 dagen voor aanvang evenement 50 %
- 2 dagen voor aanvang evenement 100 %

Drank en materialen:
- 3 dagen voor aanvang evenement 50 %
- 2 dagen of korter voor aanvang evenement 100 %

Organisatiekosten:
Bij annulering van de opdracht na schriftelijke opdrachtbevestiging vr de termijn welke hierboven is genoemd zijn wij genoodzaakt 10 % van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen. Met inachtnemening van de overeengekomen betalingscondities.

Levering en levertijd

Orders worden zoveel mogelijk geleverd op de gewenste aflevertijd. Door externe omstandigheden kan het voorkomen dat deze tijden afwijken en kunnen daarom niet als fatale termijn gelden. Indien mogelijk zal Banketbakkerij & Partyservice van den Berg u bij omstandigheden van tevoren informeren.
Indien een product niet leverbaar is zullen wij u contacten om een nieuwe bestelling op te nemen.
Leveringen vinden plaats op het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres.
Extra kosten voor eventuele nalevering zullen door Banketbakkerij & Partyservice van den Berg worden gedragen.
Klachten
In het geval dat u niet tevreden bent over onze diensten verzoeken wij u om binnen een week na levering contact met ons op te nemen. Dit kan per e-mail info@vd-berg.nl of telefonisch. 0182 612044

Aansprakelijkheid

Banketbakkerij & Partyservice van den Berg kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.
Indien Banketbakkerij & Partyservice van den Berg om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor er schade is veroorzaakt.
Banketbakkerij & Partyservice van den Berg is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of personen schade.
Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Banketbakkerij & Partyservice van den Berg komen zijn: werkstaking, transportproblemen, niet nakomen van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in productie, natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

Intellectuele eigendom

De opdrachtgever erkent nadrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de internetsite berusten bij Banketbakkerij & Partyservice van den Berg haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Persoonlijke gegevens die u bij contact doorgeeft worden alleen gebruikt om u vraag te beantwoorden of order uit te voeren. De gegevens zijn niet toegankelijk voor derden en worden niet doorgespeeld of uitgewisseld.

Banketbakkerij & Partyservice van den Berg
Passage 31
2741 HB WADDINXVEEN
[T] 0182 – 612 044
[F] 0182 – 616 124
[W] http://www.vd-berg.nl
[E] info@vd-berg.nl
[KvK] 29012659
[BTW nr.] NL4244308B01
[ABNAMRO] NL31ABNA0977273741
[BIC] ABNANL2A

Siroopwafelen Van Vliet
Passage 31
2741 HB  WADDINXVEEN

Heeft u vragen?
Bel 0182 - 612 044 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 16:00 geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal PayPal